Iruñeko Udalak eta Nafarroako Antzerki Eskolak antolatua. Egile bakoitzak, gehienez ere, hiru testu aurkezten ahal ditu. Lanak bidaltzeko mugaeguna 2021eko uztailaren 2a da. Sari bakarra ezartzen da, modalitate bakoitzeko (gaztelania eta euskara), eskudirutan, 2.500 euroz hornitua.