Zer da ZE BERRI? ¿Qué es?

Euskararen sustapenerako udal-arteko aldizkaria

Ze Berri? euskararen sustapenerako eta soziolinguistikaren arloko gaien zabalkunderako argitalpen bat da.

Ze Berri? aldizkaria sortzearen ideia 1994. urtekoa da. 14 Udal eta hiru kontzeju izan ziren bultzatzaileak, beraien Euskara Zerbitzuen bidez. Hasiera hartan asmo handirik gabeko aldizkaria zen, aurrekontuaren eta ezaugarri teknikoen ikuspegitik. Lehenengo fase horretan 6 zenbaki argitaratu ziren, 8 orrialdekoak eta bi tintatan.

1995. urtean garatu zen bigarren fasea. 1996. urtean aldizkaria indarberriturik itzultzen da, proiektu sendoago batekin, orrialde kopuru handiagorekin, lau tintatan inprimatua eta maketazioa landuagoarekin. Garai horretan ere udal gehiago sartu ziren proiektuan, horien artean Iruña, eta urtean 5 zenbaki argitaratzen dira, 58.000 aleko tiradarekin. 1998. urtetik aurrera urtean 6 zenbaki argitaratzen dira: 3 uda aurretik eta 3 ondotik, eta orrialde kopurua 16 eta 24 artekoa da.

Gaur egun aldizkaria nabarmen zabaldu da. Parte hartzen duten toki entitateak dira: Uharte, Aibar-Oibar, Antsoain, Agoitz, Aezkoako Batzarre Nagusia, Aranguren, Atarrabia, Atetz, Barañáin, Berriobeiti, Berriozar, Burlata, Galarko Zendea, Auritz-Erroibar-Orreaga-Luzaide-Artzibar, Eguesibar, Estella-Lizarra, Esteribar, Ezkabarte, Lizoain-Arriasgoiti, Longida, Ilunberri, Irantzu Mankomunitatea, Artazu-Mañeru-Mendigorria-Obanos-Zirauki, Noain-Elortzibar, Odieta, Orkoien-Oltzako Zendea-Etxauri, Orotz-Betelu, Iruña, Gares, Erronkariko Batzarre Nagusia,  Zaraitzuko Batzarre Nagusia, Urrotz Hiria eta Zizur Nagusia.

Egun aldizkariak 95.510 aleko tirada du –Nafarroako tirada handiena duen aldizkaria bihurtuz- eta udalerrietako postontzietara iristen da Ilunberri, Noain-Elortzibar, Iruñan eta Tafallan salbu, bertan banaketa selektiboa egiten baita eta Iruñak zenbaki guztiak etxean jaso ahal izateko harpidetza eskaintzen du. Nafarroako Gobernuak Euskarabidearen bitartez parte hartzen du proiektuan eta, honetaz gain, bi hitzarmen sinatuak ditu: Nafarroako Unibertsitate Publikoarekin 2010etik eta Nafarroako Unibertsitatearekin 2013tik.

Revista intermunicipal de promoción del euskera

Ze Berri? es una publicación dirigida a la promoción del euskera y a la difusión de temas del ámbito de la sociolingüística.

La idea de crear la revista Ze Berri? surge en el año 1994, impulsada por los servicios de euskera de 14 ayuntamientos y 3 concejos. Nace como una revista sin grandes pretensiones, en lo que se refiere al presupuesto y a características técnicas, y en esta primera época se editaron 6 números de ocho páginas cada uno impresos a dos tintas.

En el año 1995 se desarrolló una segunda fase. En 1996 vuelve la revista con fuerzas renovadas, convertida en un proyecto más serio y ambicioso, con mayor número de páginas, un diseño en cuatricromía y una maquetación más elaborada. En esta segunda etapa se integran en el proyecto más ayuntamientos, entre ellos el de Pamplona, y se editan 5 números por año, con una tirada de 58.000 ejemplares.
A partir de 1998 se editan 6 números al año: 3 antes del verano y 3 después, con una paginación que oscila entre 16 y 24 páginas.

En la actualidad la revista se ha extendido considerablemente. Las entidades locales integrantes son: Huarte, Junta General de Aezkoa, Aoiz, Aibar-Oibar, Ansoáin, Atetz, Valle de Anue, Valle de Aranguren, Villava, Valle de Erro-Burguete-Roncesvalles-Valcarlos-Arce, Barañáin, Berrioplano, Berriozar, Burlada, Junta General de Roncal, Valle de Egüés, Valle de Esteribar, Valle de Ezkabarte, Cendea de Galar, Puente la Reina, Lumbier, Pamplona, Estella-Lizarra, Valle de Lizoain-Arriasgoiti, Valle de Lónguida, Noáin-Valle de Elorz, Mancomunidad de Iranzu, Artazu-Mañeru-Mendigorria-Obanos-Cirauqui, Orkoien-Cendea de Olza-Etxauri, Oroz-Betelu, Mancomunidad de Sakana, Urroz Villa, Junta General de Salazar, Sangüesa y Zizur Mayor.

La tirada actual es de 95.510 ejemplares -lo que la convierte en la revista de mayor tirada de Navarra-, que se distribuyen en los buzones de los municipios que participan, a excepción de Pamplona y Lumbier, que realizan un buzoneo selectivo y en el caso de Pamplona promueve la suscripción gratuita.
Además de la participación del Gobierno de Navarra a través de Euskarabidea, la revista mantiene sendos convenios de colaboración con la Universidad Pública de Navarra desde 2010 y con la Universidad de Navarra desde 2013.