OLTZA ZENDEA
HIRI-KANPALDIAK
Abuztua 1-31: astelehenetik ostiralera: 11:00-13:00 Arazuriko igerilekuetan. 4 urtetik aurrera.
Prezioa: Erroldatuak,15 €; ez erroldatuak, 25 €.

OLTZA ZENDEA
CAMPAMENTOS URBANOS
1-31 agosto: de lunes a jueves: 11:00-13:00 h., en piscinas de Arazuri. A partir de 4 años.
Cuota: Empadronados 15 €; No emp. 25 €.