Gaia: Iruñean gertatzen diren istorioak.
Kategoriak:
Helduak: 18 urtetik gorakoak.
Gazteak: 14-17 urte.
Haurrak: 8-13 urte.
Aurkezteko modua eta epea: 2022ko irailaren 1etik 25era bitarte.
Lehiaketan parte hartu nahi dutenek gehienez 2 ipuin bidaliko dituzte
gehienez 200 hitzekoak, PDF formatuan (Times 12 letra tipoa),
participación@redcivivox.es helbidera.
Oinarriak eta informazio gehiago: www.iruñakulturada.eus.